NBA | VBA | BẢNG XẾP HẠNG ABL Cập nhật lúc : 19/01/2020 04:02:23

STT Đội W L PCT Home Road Last5 STRK Points
1 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/71461f210d5465396d85ec172e15105cT1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Mono Vampire 7 3 0.7
2 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/1ad22dc9f3472925e514a37cbe9ec90cT1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Taipei Fubon Braves 9 5 0.64
3 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/56b9434fdae1064205594489ee739ccaT1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">San Miguel Alab Pilipinas 5 3 0.63
4 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/71bc0c61dbbf90816473b9f854851013T1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Kuala Lumpur Dragons 4 3 0.57
5 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/5317f0e114f066e34861cc3daf206c4aT1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Formosa Dreamers 6 6 0.5
6 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/9e815c33341c29f990bd91934a60b321T1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Macau Black Bears 5 6 0.45
7 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/3c4e8d6f285a7e720131128e8ce9b756T1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Singapore Slingers 3 4 0.43
8 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/6a53e86b75d9cc46fc2b3470b6ad9425T1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Hong Kong Eastern 2 4 0.33
9 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/4640f838a9a9a5b7739f8780dcb8762eT1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Macau Wolf Warriors 4 8 0.33
10 <img width="75" height="75" src="https://img.wh.sportingpulseinternational.com/e93e88f84cb32a895f4040bb66a54e5bT1.png" class="attachment-sportspress-fit-icon size-sportspress-fit-icon wp-post-image" alt="">Saigon Heat 2 5 0.29
Bảng chú thích

W: Số trận thắng

L: Số trận thua

PCT: Tỉ lệ thắng

Home:Sân nhà

Road:Sân khách

Last5:Kết quả 5 trận cuối

Strk:Chuỗi thắng - thua

Point:Điểm số