Kết quả VBA Premier Bubble Game 38: Nha Trang Dolphins vs Thang Long Warriors
Game 38 VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet là trận đấu giữa Nha Trang Dolphins vs Thang Long Warriors đã diễn ra ngày 16/08/2021.
Kết quả VBA Premier Bubble Game 29: Thang Long Warriors vs Nha Trang Dolphins
Game 29 VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet giữa Thang Long Warriors vs Nha Trang Dolphins đã diễn ra ngày 06/08/2020.
Kết quả VBA Premier Bubble Game 26: Thang Long Warriors vs Hanoi Buffaloes
Game 26 của VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet giữa Thang Long Warriors vs Hanoi Buffaloes đã diễn ra ngày 04/08/2020.
Kết quả VBA Premier Bubble Game 18: Cantho Catfish vs Thang Long Warriors
Game 18 của VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet giữa Cantho Catfish vs Thang Long Warriors đã diễn ra ngày 29/07/2020.