Kevin Durant muốn được nói chuyện trở lại với Westbrook
“Tôi yêu họ từ tận đáy lòng, chúng tôi không nói chuyện nhưng tương lai sẽ ổn”, Kevin Durant chia sẻ đầy xúc động.