Chính thức! Clippers chia tay "siêu dự bị", Mavericks tăng cường thêm hỏa lực
Los Angeles Clippers và Dallas Mavericks đã tiến hành những thay đổi về nhân sự trong thời gian...